VAT od paliwa

Podatnicy, mający w swym przedsiębiorstwie pojazdy, zaliczające się do środków trwałych przedsiębiorstwa, mają możliwość starać się o odliczenie VAT od paliwa. Tak samo odbywa się w przypadku leasingu samochodów. Warto więc wiedzieć jaki procent zwrotu przypada za wspomniany powyżej zakup oraz co jeszcze można odliczyć. Prawo do odliczenia VATu za zakup paliwa silnikowego przysługuje podatnikom, ...

Umowa o pracę a umowa zlecenie

Zgodnie z ogólną zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531k.c., strony tworzące umowę mogą ułożyć stosunek prawny, według swojego uznania, o ile jego zakres albo idea nie były przeciwstawne właściwościom stosunku, ustawie ani normom współżycia społecznego. Przepis ten stanowi wprost o tym, że świadczenie pracy nie musi mieć charakteru pracowniczego, a zatem zezwala się jej ...

Import i eksport usług

Po przystąpieniu do Wspólnoty łatwiejsze stało się przede wszystkim funkcjonowanie każdego przedsiębiorcy. Poszerzył się obszar, na którym bez specjalnych utrudnień może następować wymiana różnego typu świadczeń. Należy się bliżej przypatrzeć, jak wyglądają wszystkie sprawy powiązane z wwozem i eksportem usług. IMPORT ŚWIADCZEŃ Według art. 2 pkt.9 aktu prawnego o VAT importem usług jest wykonywanie usług, ...

Wypłata chorobowego

Każdemu pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym, ta zwanym L4, przysługuje wypłata w wysokości 80 procent sumy zapisanej w umowie o pracę, przy czym pracodawca wypłaca pracownikowi wypłatę za czas przebywania na chorobowym przez 33 dni w roku kalendarzowym, resztę płaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli niemożność wykonywania obowiązków służbowych wystąpiła wskutek wypadku w drodze do pracy ...

Najcześciej wystawiane faktury VAT

Faktura VAT jest dokumentem handlowym, dokumentującym transakcję gospodarczą, między sprzedawcą i nabywcą. Powinność stosowania faktur definiuje Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, określana popularnie ‚Ustawą o VAT’. Na uwadze mieć należy, iż fakturę trzeba wystawić najpóźniej z datą zaistnienia obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednakże niż 30 dnia przed ...

Vademecum początkującego przedsiębiorcy

Wejście na ścieżkę własnej działalności gospodarczej przypomina wyprawę Krzysztofa Kolumba. Celem była Azja. Dopłynął jednak do brzegów Ameryki. Mimo że, plany nie zostały do końca zrealizowane, odkrył nieznany ląd. Tym „nowym lądem” jest własna działalność gospodarcza. Poniżej kilka rad dla raczkującego biznesmena. Dla dla tych, którzy chcą pracować na własny rachunek, samozatrudnienie jest dobrym krokiem ...

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowa jest nadrzędnym narzędziem wymiany dóbr i usług, stanowi fundament funkcjonowania gospodarki rynkowej. W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów umów. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej oprócz znajomości spraw finansowych i podatkowych wymaga także umiejętności kształtowania relacji z innymi uczestnikami. Relacje te często mają sformalizowany charakter, czego efektem są umowy. Te funkcjonujące w obrocie gospodarczym zawierane są ...

Kiedy nabywca nie ma prawa odliczyć VAT z faktury

Prawodawstwo polskie w różnorodnym stopniu oraz z rozmaitym skutkiem pomaga przedsiębiorcom, dając im możliwość dokonania różnego rodzaju potrąceń podatku VAT. Mimo to jest kilka odstępstw, kiedy podatnik-przedsiębiorca nie ma możliwości tego zrobić. 1.12.2008 r. niektóre z przepisów dotyczących zakazu odliczania VAT były uchylone, ciągle na podstawie art. 88 ustawy o VAT, nabywca nie posiada prawa ...

Obowiązek podatkowy

Czas powstania konieczności podatkowej, jeżeli porozumienie nie nakazuje stworzenia faktury, występuje w momencie oddania towaru bądź wyświadczenia usługi. Natomiast w sytuacji, kiedy przygotowanie faktury staje się konieczne, o konieczności podatkowej mówimy w momencie jej stworzenia. Jednakowoż od powyższej normy obowiązują odstępstwa, opisujące moment stworzenia konieczności podatkowej. Są nimi: 1. Uzyskanie całej albo części zapłaty – ...

Faktury zaliczkowe

Fakturą zaliczkową jest specyficzny typ rachunku, który sporządza się w przypadku dokonania przedpłaty, zadatku, zaliczki albo raty, po uiszczeniu kwoty za powyższe. Faktury takiej nie można sporządzać później jak do 7 dnia od dokonania częściowej zapłaty. Za każdą kolejną częścią opłaty, do 7 dni po, musi iść również faktura poświadczająca umowę kupna-sprzedaży, nawet jeśli towar ...