Umowa o praktykę absolwencką – najważniejsze informacje

Umowa o praktykę absolwencką - najważniejsze informacje
Umowa o praktykę jest regulowana przez ustawę z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich i ma na celu pomoc absolwentom w pozyskaniu doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.   Kto może odbyć praktykę absolwencką? W rozumieniu ustawy z 17 lipca 2009 r. praktykantem może zostać osoba, która w dniu rozpoczęcia ...

Wstępne badania do pracy – najważniejsze informacje

Wstępne badania do pracy - najważniejsze informacje
W myśl przepisów Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez orzeczenia lekarskiego, w którym stwierdza się brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Skierowanie na badania lekarskie Skierowanie na wstępne badania lekarskie należy przygotować w dwóch kopiach. Jedna powinna zostać przekazana pracownikowi, skierowanemu na badania, natomiast druga powinna znaleźć się w ...