Leasing samochodów osobowych

Biznesmeni mają możliwość pokrywać wydatki powiązane z samochodem osobowym w zakresie leasingu operacyjnego (bieżącego) albo leasingu kapitałowego (finansowego). Co prawda prawo podatkowe nie systematyzuje rozdziału tych dwóch postaci finansowania, to rozbieżności między nimi mają istotne znaczenie dla danych skutków podatkowych. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że do sumy uzyskania przychodów zalicza się tylko część odsetkową ...

Delegacja

Delegacją są wszelakie świadczenia, które przysługują zatrudnionemu, który słany jest w podróż służbową poza miejsce swojego zatrudnienia. Delegacje dzielimy na: • Zagraniczne, • Krajowe Prawodawstwo mówi również o tzw. jazdach lokalnych, które mogą być wyrobione w obszarze miejscowości, w której stworzone jest świadczenie pracy lub w ramach stałego miejsca pracy. Mimo to taki rodzaj wyjazdów ...

Dokumenty, szablony i wzory umów

Często napotykamy się z pojęciem „dokument”, ale nie do końca wiemy, co się ukrywa za tym oznaczeniem. „Dokumentem” będzie dla nas ważna nasz dowód osobisty, umowa czy wydrukowany e-mail, o który prosi szef. Poszukiwanie terminu tego hasła też nie jest łatwe – w naszym prawie nie istnieje jego ogólna definicja. Prawodawstwo administracyjne pomaga nam nieco, ...

Sprzedaż wysyłkowa

W ustawie o podatku od towarów i usług omawiane są 2 rodzaje sprzedaży wysyłkowej, które różnią się od siebie wyłącznie metodą opodatkowania. Prawo przewiduje więc możliwość sprzedaży wysyłkowej „z terytorium kraju” i „na terytorium kraju”. Sprzedaże te są do siebie podobne, zaistniała różnica polega na formie oraz miejscu płatności VATu, który może być uiszczony na ...

System VAT marża – Sprzedaż towarów używanych

W artykule 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT prawodawca scharakteryzował specjalne tryby tyczące się dystrybucji towarów używanych, wytwór sztuki, rzeczy kolekcjonerskich i antyków w systemie VAT marża. Nakaz ten mówi, że przez asortyment używany rozumie się ruchome dobra materialne w dobrym stanie do ponownego użytkowania w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Opis ...

Faktura VAT marża

Rozliczenie podatku w systemie marża mogą wykorzystywać podatnicy świadczący usługi w zakresie turystyki oraz dostawcy towarów używanych. Na czym polega faktura VAT marża? Ta specyficzna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, iż podstawą opodatkowania jest marża, rozumiana jako różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza nabywca a ceną zakupu towaru przez [zbywcę|, pomniejszoną o wartość podatku. ...

Transport międzynarodowy

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej i otwarciu prawie wszystkich naszych granic, powiększyło się terytorium, gdzie mamy możliwość poruszać się bez konieczności odbywania wszelkich granicznych procedur. Na chwilę obecną przewozem międzynarodowym jest proceder, którego głównym celem jest przewóz asortymentu bądź osób z przekroczeniem granicy państwa, a w przypadku naszego kraju przekroczeniem granicy z UE. Konkretnie, zgodnie ...

Akta Osobowe

Jednym z najbardziej kluczowych obowiązków pracodawcy, powstającym z art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy, jest prowadzenie dokumentów, powiązanej ze stosunkiem pracy oraz kartoteką osobową zatrudnionych. Oznacza to, iż każdy pracodawca, pomijając specyfikację prawną prowadzonej działalności oraz liczby przyjętych do pracy pracowników, otwiera oraz nadzoruje, odrębnie dla każdego zatrudnionego, akta osobowe. Szczegółowe reguły koordynowania dokumentacji zatrudnionych ...

Plusy i minusy samozatrudnienia

Własna działalność gospodarcza jest jedną z przystępnych oraz najtańszych form prowadzenia przedsiębiorstwa. Jak każda forma aktywności ludzkiej ma ona swoje plusy, ale również minusy. Dla tych, którzy lubią żyć na własny rachunek, własna działalność jest idealnym rozstrzygnięciem kwestii planowania kariery zawodowej. Wielkość działalności gospodarczej nie jest ograniczona w jakikolwiek sposób. Można ją w prosty sposób ...

Rejestry VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT spoczywa na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Co musi zawierać? Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami, gwarantuje poprawne wskazanie wartości podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub odliczenia. Nie istnieje jednak wzór takiego rejestru. Dlatego ich formę podatnik powinien ustalić sam. Uwzględnione powinny być zakupy związane tylko ...