Rejestry VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT spoczywa na czynnych podatnikach podatku od towarów i usług. Co musi zawierać? Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami, gwarantuje poprawne wskazanie wartości podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub odliczenia. Nie istnieje jednak wzór takiego rejestru. Dlatego ich formę podatnik powinien ustalić sam. Uwzględnione powinny być zakupy związane tylko ...

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest prowadzona przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W jaki sposób jest prowadzona? Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą płatnicy podatku dochodowego, od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 800 000 ...

Faktury VAT

Sposób wystawiania faktur VAT regulują przepisy ustawy o podatku od produktów i usług. Ze względu na różne zdarzenia gospodarcze, istnieje kilkanaście rodzajów faktur VAT. Oprócz podstawowej Faktury VAT najczęściej można spotkać Faktury VAT korygujące. Są to dokumenty w obrocie gospodarczym odniesione do danej faktury VAT, wystawiane w przypadku, kiedy przykładowo po wystawieniu faktury VAT udzielono ...

Internetowy program do faktur

Chcesz w szybki i prosty sposób wystawić faktury? Nic trudnego. Pomoże Ci w tym serwis wfirma.pl – narzędzie zarządzania firmą. Serwis stworzony z myślą o mikro- i małych przedsiębiorstwach umożliwia wystawianie wszelkich istniejących w obrocie gospodarczym faktur. Program posiada kartotekę produktów, klientów oraz bardzo przyjazny interfejs, co pozwala szybko i łatwo wystawić fakturę. Przydatnym elementem ...

Odbiorca biznesplanu

Pisząc biznesplan, trzeba wziąć pod uwagę jego adresata. Każda z instytucji, do której możemy zwrócić się o środki finansowe, czeka na trochę inne informacje. Warto przed przystąpieniem do pracy nad planem dowiedzieć się, czy organizacja, do której mamy zamiar skierować biznesplan, udostępnia jego gotowe druki bądź zapis reguł, co winno być w nim uwzględnione. Bank ...

Faktura Małego Podatnika

Przedsiębiorcy, zwani Małymi Podatnikami, mają sposobność dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda owa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania produktu lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak wyłącznie w odniesieniu do ...

Nowa faktura

Nowa faktura
  Faktura zakupowa w wfirma.plPoniżej znajduje się film pokazujący sposób księgowania faktur VAT zakupu w serwisie wfirma.pl