Umowa zlecenia a składki ubezpieczeniowe

Umowa zlecenia a składki ubezpieczeniowe
Umowa zlecenia nie podlega pod Kodeks pracy. Kto zatem ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ile one wynoszą?

Workflow – automatyzacja procesów biznesowych

Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
Workflow to inaczej przepływ pracy. W sensie szerszym, to automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, w czasie której dokumenty, informacje lub zadania przekazywane są od jednego pracownika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych.

Ryczałt VAT

Niedawno Ministerstwo Finansów wysunęło propozycję modyfikacji związanych z systemem podatkowym . Celem reformy jest likwidacja ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej i zastąpienie ich ryczałtem VAT. Ministerstwo finansów obiecuje, że rozwiązanie takie ma wynagradzać podatnikom, którzy obecnie korzystają z uproszczonych form opodatkowania w podatku dochodowym, utratę zdolności rozliczania się w sposób nie wymuszający płacenia większej kwoty . ...

Konto internetowe a firma – dokończyć

Wszelkie czynności rozliczeniowe firmy, zarówno te z kontrahentami, klientami jak i urzędami państwowymi muszą być przeprowadzane za pośrednictwem konta bankowego. Nie znaczy to jednak, że konto firmowe musi być drogie w utrzymaniu. Są banki, które prowadzą firmą konta za darmo. Przy zakładaniu działalności gospodarczej, należy pamiętać o obowiązku posiadania rachunku bankowego, poprzez który przeprowadzane będą ...

Darmowe nabycie towarów a KPiR

Zgodnie ze stanowiącymi przepisami prawa zapisy w księdze muszą być odzwierciedleniem dokonanych operacji gospodarczych tak jak faktycznie miało to miejsce. W tym celu przedsiębiorca powinien zebrać potrzebne dokumenty, będące potwierdzeniem zysków i strat. Warto przeanalizować sytuację, gdy nie ma dokumentu potwierdzającego nabycie towarów handlowych, gdyż podatnik ma firmę działającą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów używanych ...

PIT

Kwietniem każdego roku urzędy skarbowe przeżywają oblężenie z uwagi na wymóg doniesienia deklaracji o stopniu osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym zwanym kolokwialnie PIT-em rocznym. Każdego roku Urzędy Skarbowe nawołują petentów, aby nie pozostawiać złożenia deklaracji rocznej na ostatni dzień. Niestety taka sytuacja powtarza się co roku. Koniec kwietnia to okres intensywnej pracy, ...

Jak nie płacić za konto w firmie – dokończyć

Prowadzenie rachunku bankowego wynika bezpośrednio z Prawa działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 1999 r., art.13 pkt. 1-3 oraz z obowiązku ewidencjonowania obrotów gospodarczych. Przepisy prawa nie zabraniają jednak prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Zobowiązują tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą, podlegającą ustawie o rachunkowości, do wykonywania rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego, poprzez konto ...

Wyniki kontroli

W toku wykonanej inspekcji i sprecyzowanych ustaleń kontroler inspekcji pracy ma prawo nałożyć karę grzywny , ogłosić decyzję, skierować sprawę do sądu, zastosować wystąpienie. Art. 37 par. 2 ustawy, zobowiązuje inspektora do poinformowania właściwego organu o naruszeniu przepisów czyli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o naruszeniu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych Urząd Kontroli Skarbowej – o naruszeniu ...

Faktury VAT w obrocie gospodarczym

Faktury VAT jako podstawowy typ dokumentu w handlu Faktura VAT jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów podczas realizacji różnego rodzaju transakcji . Wystawia się ją do siedmiu dni od dnia zrealizowanej transakcji. W momencie gdy przedsiębiorca świadczy usługi nieprzerwanie, dzień wystawienia faktury mija do siódmego dnia od zakończenia miesiąca, po zrealizowaniu zlecenia. Faktura VAT jest ...

Co dla firmy lepsze? Kredyt czy leasing?

Leasing operacyjny oraz kredyt bankowy są współcześnie dwiema najpopularniejszymi modelem finansowania kupienia samochodów przez osoby wykonujące działalność gospodarczą. Trzeba poznać zalety i słabości tych modeli, głównie dla przedsiębiorców dopiero co otwierających działalność gospodarczą. Bank, przed udzieleniem kredytu, sprawdzi zdolność kredytową firmy, która chcę wziąć kredyt. Przeważnie tak jest, że niechętnie przyznaje się kredyt tym podmiotom, ...