Umowa o dzieło – charakterystyka

Umowa o dzieło - charakterystyka
W związku z chęcią redukcji kosztów pracodawcy coraz częściej wolą zatrudniać pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym na umowę o dzieło. Umowa o dzieło jest jedną z często spotykanych umów, regulowanych przez Kodeks cywilny, stanowiących swego rodzaju formę zatrudnienia. Czym charakteryzuje się umowa o dzieło i co powinna w sobie zawierać? Specyfika umowy ...

Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?

Umowa o roboty budowlane - co powinna zawierać?
Choć zapisy umowy o roboty budowlane nie są jedynymi, które obowiązują strony takiej umowy, zdecydowanie warto ją zawrzeć. Pozwoli to uporządkować najważniejsze założenia i harmonogram robót. Jak to ująć w kontrakcie? Podpowiadamy, co powinna zawierać umowa o roboty budowlane! Zobacz też: >> Badania lekarskie pracowników

Umowa o naprawę samochodu – co powinna zawierać?

Umowa o naprawę samochodu - co powinna zawierać?
Umowa o naprawę samochodu nie jest konieczna przy zlecaniu reperacji pojazdu – dokonuje się ich często i osoby fizyczne nie czują potrzeby zawierania tego typu kontraktu. Inaczej jest w przypadku, gdy naprawę zleca przedsiębiorca – jemu bardziej zależy na udokumentowaniu wszelkich zlecanych napraw. Dlatego właśnie umowa o naprawę samochodu jest kontraktem zawieranym łownie przez osoby prowadzące ...

Umowa dożywocia – co powinna zawierać?

Umowa dożywocia - co powinna zawierać?
Umowa dożywocia nie jest co prawda umową handlową, ale reguluje problematyczną kwestię społeczną – dzięki niej starsze osoby mogą liczyć na dożywotnią opiekę, a ktoś,  kto się tego podejmuje, na nabycie majątku, często nieruchomości. Stosunek dożywocia nie jest już tak częsty jak kiedyś, jednak ciągle się zdarza. Ze względu na jego specyfikę i dość delikatny przedmiot ...

Umowa najmu okazjonalnego – co powinna zawierać?

Umowa najmu okazjonalnego - co powinna zawierać?
Pojęcie najmu okazjonalnego wprowadzono do polskiego porządku prawnego już jakiś czas temu, ale nie jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych umów, zawieranych w obrocie gospodarczym. Różni się nieco od klasycznej umowy najmu i zwyczajowo jej przedmiotem są inne obiekty, inne są także zobowiązania, których podejmują się strony.  Zawiera także szczególne środki ochrony praw wynajmującego.

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego – co powinna zawierać?

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego - co powinna zawierać?
Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego to umowa, w której użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony. Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal mieszkalny, zaś biorącym do używania jest, ta która korzysta z danego lokalu w celach mieszkalnych. Kodeks cywilny nie określa szczególnej ...

Umowa sponsoringu – co powinna zawierać?

Umowa sponsoringu - co powinna zawierać?
Sponsoring to popularna zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw forma reklamowania marki. Ma bardzo szerokie zastosowanie – można sponsorować zarówno działalność pojedynczych osób, jak i wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe. Jako że instytucja sponsoringu nie jest  bezpośrednio uregulowana w żadnym  akcie prawnym, strony powinny zawrzeć w umowie sponsoringu wszystkie założenia tego stosunku.

Umowa przystąpienia do długu – co powinna zawierać?

Umowa przystąpienia do długu - co powinna zawierać?
Przystąpienie do długu to przystąpienie do istniejącego już długu osoby trzeciej, która staje się dłużnikiem solidarnym. Jednocześnie dłużnik, który zaciągnął zobowiązanie nie zostaje z niego zwolniony. Przystąpienie do długu polepsza pozycję wierzyciela, gdyż za powstały dług, w tej sytuacji odpowiedzialne są dwie osoby, czyli dłużnik i osoba, która przystąpiła do zobowiązania. Kodeks cywilny nie reguluje ...

Umowa wolontariatu – co powinna zawierać?

Umowa wolontariatu - co powinna zawierać?
Wolontariat to nie tylko szlachetny poryw serca i chęć pomagania – to także prawa i obowiązki. Co powinien zapewnić wolontariuszowi korzystający? Czy wolontariusz musi ponosić wszystkie koszty, związane z wykonywaniem swoich obowiązków? Jak uregulować kwestię ubezpieczenia? Wszystkie te kwestie powinna regulować umowa wolontariatu.

Przedwstępna umowa kupna mieszkania

Przedwstępna umowa kupna mieszkania
Kupno mieszkania to spora inwestycja, warto więc podjąć wszelkie zapewnione przez prawo środki ostrożności. Na pewno należy do nich umowa przedwstępna, zawierana w przypadku, gdy podpisanie właściwej umowy kupna-sprzedaży mieszkania nie jest chwilowo możliwe. Zawarcie umowy właściwej często uzależnione jest od wystąpienia jakiejś okoliczności – może to być upływ określonego czasu, przyznanie przyszłemu nabywcy kredytu ...