Umowa o due diligence – co powinna zawierać?

Umowa o due diligence - co powinna zawierać?
Inwestycja zewnętrznego kapitału w przedsiębiorstwo to często szansa na większy i dynamiczny rozwój firmy, dlatego dla wielu przedsiębiorców ważne jest, by zrobić jak najlepsze wrażenie na ewentualnym inwestorze. Z tego powodu zgadzają się na przeprowadzenie swoistej kontroli – due diligence. Jak powinna wyglądać umowa o due diligence i co w niej zawrzeć?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – co powinna zawierać?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - co powinna zawierać?
Ochrona danych osobowych to obecnie ważna kwestia, zaś umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych towarzyszy wielu innym umowom w obrocie gospodarczym – od umów o pracę, poprzez niektóre umowy konsumenckie, aż do umów dotyczących reklamy i promowania przedsiębiorstwa. Co powinien zawierać taki kontrakt?

Umowa jurysdykcyjna – co powinna zawierać?

Umowa jurysdykcyjna - co powinna zawierać?
Umowa jurysdykcyjna to instytucja prawa międzynarodowego prywatnego, ułatwiająca w dużym stopniu dochodzenia wierzytelności między stronami, pochodzącymi z różnych państw. Ułatwia ona utrzymywanie stosunków gospodarczych miedzy stronami, wskazując system prawny państwa, któremu strony powinny się podporządkować.  Co powinna zawierać?

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku – co powinien zawierać?

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - co powinien zawierać?
Zapewne wielu przedsiębiorców, miało kiedyś problemy z płynnością finansową i zastanawiało się jak poradzić sobie z chwilowymi problemami finansowymi. Otóż pomocny w takiej sytuacji może okazać się wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

Umowa powierzenia samochodu służbowego

Umowa powierzenia samochodu służbowego
Umowa powierzenia samochodu służbowego dotyczy powierzenia pracownikowi samochodu należącego do pracodawcy. Zawierana jest pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, a więc podmiotami pomiędzy, którymi wcześniej zawarta została umowa o pracę. Pracownika, któremu powierzono samochód służbowy obowiązuje odpowiedzialność materialna za szkodę w powierzonym mieniu.

Umowa o obsługę prawną – co powinna zawierać?

Umowa o obsługę prawną - co powinna zawierać?
Umowa o obsługę prawną zwana jest inaczej umową o świadczenie usług prawnych lub umową o świadczenie pomocy prawnej. Występuje w obrocie gospodarczym niezwykle często – stała obsługa prawna jest konieczna, zwłaszcza, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi szeroko zakrojone interesy. Od czynności, podejmowanych przez prawnika w imieniu przedsiębiorcy może wiele zależeć, warto więc ująć obowiązki i uprawnienia pełnomocnika prawnego ...

Umowa o współpracy handlowej – co powinna zawierać?

Umowa o współpracy handlowej - co powinna zawierać?
Umowa o współpracy handlowej należy do tzw. umów nienazwanych i nie posiada jednego, uniwersalnego wzoru. Polega ona na ustaleniu warunków współpracy handlowej, która dotyczy sprzedaży towarów z obecnej oferty sprzedażowej. Zazwyczaj zawierana jest pomiędzy dostawcą a dystrybutorem. Dostawca przekazuje dystrybutorowi towary, które ten odsprzedaje dalej, innym podmiotom. Umowa o współpracy handlowej ma na celu zabezpieczenie ...

Umowa o przeniesienie praw autorskich – co powinna zawierać?

Umowa o przeniesienie praw autorskich - co powinna zawierać?
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych umożliwia autorowi dzieła dysponować prawami majątkowymi do utworu. Twórcy dokonują przeniesienia w różnych okolicznościach: przy zawieraniu umowy o działo lub umowy o zlecenie, cedują autorskie prawa majątkowe na pracodawcę lub zrzekają się ich przy okazji udostępnienia dzieła do publicznego użytku.  Niezależnie od powodu zawarcia takiej umowy, dla obu ...

Umowa poręczenia – co powinna zawierać?

Umowa poręczenia - co powinna zawierać?
Ten rodzaj umowy polega na zobowiązaniu poręczyciela względem wierzyciela polegającym na wykonaniu zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik jego nie wykonał. Planujesz zawrzeć umowę poręczenia? Przeczytaj najpierw, co powinna zawierać!

Umowa franczyzy – co powinna zawierać?

Umowa franczyzy - co powinna zawierać?
Franczyza to rodzaj umowy, na mocy której właściciel firmy prowadzi działalność w ramach istniejącej, zorganizowanej sieci sprzedaży lub świadczenia usług. Przeczytaj, co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa franczyzy!