Oprogramowanie

iStock_000019668860Small

 

Program do faktur może znacznie podwyższyć płynność procesu wystawiania
faktur VAT i innych dokumentów sprzedaży.

Baza kontrahentów znacząco polepsza błyskawiczne wyszukiwanie
wskazanych informacji, niezbędnych w procesie fakturowania.
Dostawcę lub odbiorcę można wyszukać
równie dobrze po NIP jak również i po nazwie firmy czy adresie.
Jest to kluczowe dla zintensyfikowania tego procesu i
w implikacji czego podwojenia produkcyjności
całej firmy.

Niesamowicie istotne jest to by program do faktur był
przejrzysty w korzystaniu.
Niedopuszczalna jest sytuacja gdy człowiek pozbawiony
know-how nie będzie mógł użyć programu do fakturowania.
Interfejs takiego programu musi być celowy i stabilny,
pozbawiony nieużytecznych ozdobników, uprzykrzających pracę i
fakturowanie.

Następną bezmiernie istotną sprawą jest cena oprogramowania do fakturowania.
Na polskim rynku jest ogromna ilość aplikacji tego rodzaju , jednak nie wiele z nich oferują uczciwy
stosunek ilości modułów do ceny.
Jednym z nie wielu programów posiadających tę cechę jest wfirma.pl, gdzie samo wystawianie dokumentów sprzedaży jest
darmowe.

Typowy program do faktur
powinien umożliwiać na ustawienie kodu PKWiU wymaganego dla
celów fiskalnych oraz statystycznych.

Drugim bezmiernie ważnym modułem
programu do faktur jest baza danych produktów oraz usług, która w znaczny sposób zwiększa efektywność wypełnianie pozycji dokumentu sprzedaży
oraz ma pozytywny wpływ na cały proces wystawiania dokumentów sprzedaży.

Więcej mamy możliwość poczytać na forum wfirma.pl pod adresem
tutaj.

Kolejną nader ważną sprawą winna być automatyczne księgowanie
faktur do rejestru sprzedaży również do książki.

Następną szalenie istotną sprawą winna być możliwość dostępu
przez przeglądarkę, z każdego miejsca na ziemi.
Niewiele jest tej podklasy rozwiązań na naszym rynku,
ale na szczęście sytuacja ta ulega poprawie i za kilka miesięcy niedługo polski
przedsiębiorca będzie miał wybitnie szeroki wachlarz aplikacji do wyboru.