Części składowe listy płac

Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczenie należności dla pracowników wraz ze wszystkimi opłaconymi obowiązkowymi składkami finansowanymi zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Prawidłowa lista płac upraszcza poprawne sporządzenie deklaracji dla ZUS-u lub urzędu skarbowego. Do sporządzenia listy płac potrzebne nam są inne dokumenty takie jak: ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, informacja o ...

Decyzja o formie działalności

Przed otworzeniem biznesu, biznesmen powinien wybrać formę działalności gospodarczej. Firmę można prowadzić indywidualnie lub razem ze wspólnikami. Właściciel podmiotu gospodarczego z form działalności gospodarczej może wybrać: spółkę partnerską, spółkę komandytową, samozatrudnienie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną, spółkę cywilną i spółkę akcyjną. Jeżeli jedyną osobą odpowiedzialną za prowadzenie oraz reprezentację biznesu jest właściciel, to mamy ...

Nowe zasady zwolnienia z VAT

Każdy przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT, ma obowiązek corocznej kontroli kwot sprzedaży towarów albo usług. W przypadku, gdy suma bieżącego limitu podatkowego została przekroczona, konieczne jest tzw. przerzucenie się na VAT. Ustawy dopuszczają jednak inne sytuacje, w których przemiana rozliczeń podatkowych jest możliwa. Od stycznia 2011 roku zmianie uległy także sumy limitów ...

Kilemetrówka

Kilometrówka to potocznie mówiąc, ewidencja przebiegu pojazdu, którą przeprowadza się poprzez liczenie iloczynu sumy rzeczywiście przejechanych kilometrów na potrzeby prowadzonej działalności i przelicznika za 1 km przebiegu pojazdu. Jeżeli przedsiębiorca w wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuje więcej niż tylko jeden pojazd, nie stanowiącego środka trwałego, wtedy ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu osobno dla każdego pojazdu. ...

Lista płac

Każdy pracodawca jest zobowiązany naliczać oraz wypłacać pracownikom pensji za dokonaną pracę oraz pozostałych świadczeń dotyczących stosunku pracy. W tym zamiarze pracodawca ma obowiązek tworzyć listę płac, czyli dokument księgowy zatwierdzający naliczenie pensji zatrudnionych wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami finansowymi. Właściwie stworzona lista płac jest bazą uzupełniania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu ...

Akta osobowe pracownika

Każdy pracodawca jest zmuszony do zachowania dokumentów osobowych pracownika. Wynika to z Kodeksu pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach. W przypadku niewłaściwego prowadzenia akt podlegamy odpowiedzialności karnej. O tym jak zbierać i przechowywać dokumentację pracowniczą szczegółowo informują nas przepisy. Możemy wyróżnić trzy grupy dokumentów A, B i C. A – Dokumenty związane z ubieganiem ...

Ryczałt za samochód

Jeśli przedsiębiorca wypłaca właściwie ryczałt za auto, ma prawo zwolnić ten przychód ze składek na ZUS. Jest możliwość wypłacania ryczałtu także w sytuacji odbywania podróży służbowej na obszarze jednej miejscowości, a również za jazdy na obszarze różnych miejscowości, które leżą na obszarze jednej gminy. Warunkiem jest, żeby maksymalna stawka ryczałtu, uzależniona od liczby zamieszkałych osób ...

Wniosek otworzenia firmy

Jeśli masz zamiar sprawnie założyć działalność trzeba w pierwszej kolejności wypełnić odpowiedni druk. Druk do CEIDG można dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym albo wysłać elektronicznie. Jeżeli zamierzamy wysłać wniosek listem poleconym, powinno się pamiętać, żeby podpis na nim był zatwierdzony przez notariusza. W przypadku wniosku internetowego trzeba mieć kwalifikowany ...

Jak założyć działalność – ceidg

Standardową procedurą, jaką zaczynający właściciel działalności gospodarczej musi podjąć, jest decyzja dotycząca formy działalności. Nowy biznesmen może wybierać spośród kilku rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności musi również zdecydować, jaki będzie rozmiar oraz profil prowadzonej działalności oraz czy biznesmen będzie działał sam, czy też ze wspólnikami. zapis składa się w urzędzie gminy, przesłać listem ...

wfirma.pl

Wfirma.pl to platforma internetowa upraszczająca zarządzanie własnej działalności. Głównie skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców. Udostępnia wiele bezpłatnych narzędzi, wspomagając tym samym prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Serwis wfirma udostępnia narzędzia konieczne do fakturowania i prowadzenia księgowości. Dzięki bezpłatnemu programowi do faktur można wystawiać wszelkiego rodzaju faktury w przeróżnych językach i przeróżnych walutach. Gotowe szablony druków ...