Różnice kursowe

Różnice kursowe powstają, gdy kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia wartości zdarzenia gospodarczego wyrażonego w walucie jest inny niż kurs z dnia faktycznej spłaty zobowiązania bądź należności. Według art. 24c. UoPDF różnice kursowe wpływają na przychody oraz koszty – dodatnie różnice kursowe powiększają przychody, a ujemne koszty. Do przeliczenia przychodu lub kosztu wynikającego z dowodu ...

Co początkujący przedsiębiorca wiedzieć powinien

Zakładając swój interes, należy obeznać się ze wszystkimi lub większością obecnymi na rynku szansami. Profesjonalne ugryzienie rzeczy, znawstwo wielu jego ujęć, uprości nam przedsięwzięcie jednej z najistotniejszych decyzji w życiu. Wielu rozpoczynających działalność przedsiębiorców opiera się na podpowiedziach i doświadczeniu wyspecjalizowanych ludzi, którzy niestety często biorą wywindowane gaże za swoje usługi. Co więc powinien zrobić ...

Wypełnianie wniosku EDG-1

Przed każdym startującym z własną firmą stoi wizyta w urzędzie miasta lub gminy w celu uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jak bezbłędnie wypełnić wniosek EDG-1? Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG-1) stanowi jednolity wzór obowiązujący na terenie całej Rzeczpospolitej. Można go złożyć: – wysłać pocztą ( notarialne poświadczenie podpisu), – przesłać elektronicznie ...

Zawartość listy płac

Tworzona każdego miesiąca przez pracodawców. Na jej podstawie wypłacane są pensje pracownikom. Lista płac – co powinna zawierać? Lista płac to dokument księgowy potwierdzający wyliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz ze wszelkimi obowiązującymi składkami. Co ważne, jest punktem wyjścia do poprawnie wypełnionej deklaracji podatkowej, dokumentów ubezpieczeniowych oraz poprawnemu zaksięgowaniu wynagrodzeń. W zależności od liczby pracowników w ...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałtem zwiemy pewną, z góry określoną, sumę, która jest identyczna dla wszystkich następujących m-cy. Ryczałt podatkowy natomiast, to uproszczona metoda podatku, która naliczania nie uwzględnia podstawy wymiaru podatku. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, podstawę opodatkowania stanowi przychód, który nie jest zmniejszony o koszty jego uzyskania. Taki sposób rozliczenia ma swoje wady oraz zalety. Do pierwszych ...

Faktury zaliczkowe w VAT

Faktury zaliczkowe w VAT wystawiane są, kiedy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi sprzedawca trzyma od kontrahenta część, a czasem całość należności. Jakie warunki muszą być spełnione? Bardzo często zdarza się, że podatnicy VAT przed wydaniem towaru bądź wykonaniem usługi dostają od kontrahentów część, a czasami całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek. Obowiązek podatkowy ...

Specyficzne opodatkowanie przychodu aptek

Prowadzenie apteki wiąże się uzyskiwaniem specyficznych dla tej działalności przychodów gospodarczych. Oprócz przychodów osiąganych ze sprzedaży leków mamy tu do czynienia z przychodem, jakim jest otrzymana z NFZ refundacja. Odwiecznym problemem w przypadku prowadzenia apteki jest bezbłędne określenie chwili powstania przychodu. Już w 1999 roku Ministerstwo Finansów wydało postanowienie w tej sprawie, gdzie na podstawie ...

Zasada wystawiania Not Odsetkowych

Od jakiego czasu istnieje możliwość liczenia odsetek Wielokrotnie zdarza się, że druga strona umowy opóźnia się z płatnością należności wypływającej z przeprowadzonej transakcji, w powiązaniu z nieplanowym spływem należności dystrybutor odnosi pewnego rodzaju straty. Aby zrekompensować je, zbywający ma możliwość naliczyć odsetki za opóźnienie. Fundamentem prawnym ich żądania jest art. 481 Kodeksu cywilnego. Uszczegóławia on, ...

Dlaczego wfirma.pl?

Jeżeli prowadzisz swoją działalność – użyj nowe możliwości finansowo-księgowe. W ofercie posiadasz garść możliwości. My powiemy Ci, która z nich jest najwłaściwsza. Nadzorując małą działalność, świetnie rozumiesz, że oszczędność czasu i budżetu to początek. Dlaczego zatem miałbyś marnować pieniądze dając się skusić na księgowość swojej działalności gospodarczej? Współczesna metodologia informatyczna pokazuje nam jedną z najwłaściwszych ...

Pisma – wykorzystaj wzory i szablony

Z pojęciem dokumentu mamy do czynienia aż nadto często. Stąd też winniśmy rozumieć, czym dokładnie jest dokument i jak używać należy niektóre jego wzory oraz szablony, które ułatwiają nam życie. Dokumentem stały się dla nas dyplom ukończenia szkoły, umowa, akt notarialny, dowód osobisty, prawo jazy a często też istotny mail, czy inna informacja napisana elektronicznie ...