Zarejestruj swoje marzenie!

Rejestracja firmy to dla wielu przejście przez udrękę. Może właśnie dlatego tak niewiele ludzi, rozmyślających o własnej działalności, godzi się na to posunięcie. Urzędy nie pomagają w powzięciu tej jednej z istotniejszych decyzji w życiu, a wręcz utrudniają realizowanie niezbędnych spraw. Przyobiecane przez Rząd stanowiska przyjęć, gdzie istnieje możliwość przeprowadzić większą liczbę interesów zintegrowanych z ...

Samochód z kratką

Właściciel firmy, który do celów swojej działalności gospodarczej wykorzystuje pojazdy,może zastosować, bardzo korzystne dla niego, odliczenia VATu. By móc zaoszczędzić , może zakupić samochód z homologacją wytwórcy lub dostawcy. Taki pojazd, popularnie nazywany samochodem z kratką, nie jest już pojazdem osobowym, tylko ciężarowym, a jego nośność przekracza pół tony. Podatnik mający taki pojazd, ma sposobność ...

Samochód ciężarowy

Posiadanie samochodu ciężarowego w firmie, jest przeważnie korzystniejsze, niż dysponowanie osobowym autem. Właściciele firm posiadający samochody ciężarowe, wchodzące jako środki trwałe w wyposażenie przedsiębiorstwa, mogą bez komplikacji odpisać koszt podatku VAT od kupionego paliwa napędowego. Mogą także przy kupnie ww. samochodu odpisać 100% podatku VAT, który zapłacili przy jego zakupie. Powyższa opcja tworzy możliwość znacznych ...

Szablony dokumentów – oszczędność czasu

Szablon dokumentu to podstawa dla tworzonych potem podobnych dokumentów. Ułatwia i przyspiesza pracę w firmie. Szablon zawiera zazwyczaj zdefiniowane style i dodatkowo niektóre elementy dokumentu. Ma za zadanie ułatwić edytowanie dokumentu. Korzystając z opracowanego wzorca, nie musimy przygotowywać dokumentu za każdym razem. Korzystamy z jego podstawowej wersji. Uzupełniamy tylko dane w polu jego edycji. W ...

Podatek od czynności cywilno – prawnych

Podatek od czynności cywilno – prawnych jest podatkiem płaconym od zawieranych czynności cywilno – prawnych. Jakie czynności są nim obciążone? Zobowiązanie podatkowe w wypadku czynności cywilno – prawnych trzeba uregulować w ciągu dwóch tygodni od powstania zobowiązania podatkowego, z kolei płatnicy regulują go do pierwszego tygodnia każdego miesiąca. Obowiązek podatkowy w sytuacji podatku od czynności ...

Płatnik ZUS

Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej ma obowiązek płacić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie obowiązki ma płatnik ZUS? Płatnik ZUS jest zobowiązany obliczać i pobierać od ubezpieczonego należnych od owego ubezpieczonego składek, obliczenia składek należnych od niego samego oraz wpłacenia ich we właściwym terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wraz z ...

Wsparcie finansowe dla chcących założyć firmę – PUP

Urzędy pracy udzielają niezwrotne wsparcie finansowe dla osób, które planują otworzyć działalność. Jednorazowe środki na podjęcie firmy to alternatywa do działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyznawane środki są bezzwrotne, a wyłącznym warunkiem staje się utrzymanie firmy przez minimum 12 miesięcy od daty przyznania dotacji. Wysokość dotacji, przekazanej jednej osobie, nie może przewyższyć 6-krotności uśrednionego ...

ZUS DRA

Płatnik składek ma obowiązek liczyć, odliczać, rozliczać oraz opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Rozliczenia dokonywane są na aktach rozliczeniowych – zestaw dokumentów dotyczący danego m-ca składa się z oświadczenia rozliczeniowego ZUS DRA oraz załączonych do niego raportów miesięcznych ( ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA ). Oświadczenie ZUS DRA – dokument ogólny dotyczący wszelkich ...

Program do faktur – doskonałe rozwiązanie w rachunkowości

Postęp techniczny i rozrost sieci www w znaczny sposób miały wpływ nie tylko na życie zwykłego użytkownika, ale, co najważniejsze, również na życie każdego przedsiębiorcy. Za przyczyną komputera, przedsiębiorca nie musi już skrupulatnie wypełniać odręcznie większości dokumentów – teraz może do niniejszego celu wykorzystać komputer i sieć internetową, w której znaleźć można wszystkie możliwe programy ...

Kodeks Pracy – definicja, podstawowe zagadnienia

Kodeks Pracy jest głównym źródłem prawa pracy, które obowiązuje w Polsce. Dokument ten pochodzi z dnia 26.06.1974r. (wszedł w życie 1 stycznia 1975r.). Kodeks Pracy reguluje w głównej mierze stosunek pracy, jaki zachodzi pomiędzy pracodawcą a zatrudnionym (ustanowienie, ciągłość oraz jego zakończenie), ale także: • Określa zakres oraz sposób powstawania innych aktów normatywnych w obszarze ...