Terminarz Przedsiębiorcy

Należy mieć na uwadze, że terminy przedłużają się do kolejnego dnia roboczego w sytuacji, gdy wypadają w dzień wolny od pracy. TERMINARZ MIESIĘCZNY Do 7 dnia w miesiącu • dla osób obłożonych podatkiem w formie karty podatkowej to termin przelewu podatku Do 10-go dnia w miesiącu • jeśli przedsiębiorca spłaca składki wyłącznie za siebie a ...

Bezpieczeństwo wfirma.pl

Jesteś inwestorem, który w dużym stopniu pragnie zatroszczyć się o spokój swojej firmy? Nie trać czasu. Podpowiemy Ci idealne rozwiązania, które sprawią, że dane Twojej firmy pozostaną jedynie u Ciebie. Prawdopodobnie każdy człowiek sukcesu miał kiedyś senny koszmar, w którym większość jego najważniejszych danych było skradzionych lub utraconych. Szczęśliwie w większości przypadków to tylko zły ...

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego

Prawidłowe rozliczenie VAT- u zależy od ustalenia chwili powstania obowiązku podatkowego. Aby uniknąć błędów, warto poznać pewne reguły i odstępstwa od nich. Istnieje kilka wyjątków od reguł podstawowych, co może nastręczać pewnych trudności z ustaleniem chwili zobowiązania podatkowego. Owe wyjątki, mają pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi. By uniknąć sytuacji, gdy dokonamy niepoprawnego rozliczenia podatkowego, powinniśmy zaznajomić ...

Kilometrówka – rozliczenie samochodu prywatnego w firmie

W wielu firmach używa się różnego typu samochodów, do celów powiązanych z działalnością firmy. Nie do wszystkich takich samochodów prowadzi się rozliczenie przejazdów, czyli tzw. kilometrówkę. Obowiązek prowadzenia wśród pracowników kilometrówki posiada pracodawca, który w swej działalności używa aut najmowanych albo którego pracownicy używają do pracy swoje prywatne auta. Pojazdy, osobowe albo inne, używane w ...

Fundusz Pracy

Fundusz pracy – państwowy fundusz celowy, działający od 1990 roku. Cel działania – promowanie podejmowania pracy, aktywizacja zawodowa, łagodzenia wyników bezrobocia. Źródło dochodów – przymusowe składki płacone przez pracodawców za przyjętych do pracy pracowników oraz przez osoby prowadzące firmy oraz finansowanie z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej. Przeznaczenie – zasiłki dla nieaktywnych zawodowo, prace ...

Faktury – czym są?

Fakturą tytułujemy każdy dokument handlowy, spełniający pewne kryteria, który poświadcza transakcję pomiędzy zainteresowanymi stronami. Kryteriami tymi są: • Informacje tyczące się czasu i formy zapłaty – przyjęło się, iż termin zapłaty określa się w dniach od zrobienia transakcji (może to być np. 14 dni). W Polsce przyjęło się, że płatności robi się przelewem albo gotówką. ...

Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie ciążą nad nim obowiązki? Przedsiębiorca, który zawarł choć jedną umowę o pracę z pracownikiem, staje się pracodawcą. Ma on obowiązek w ciągu 30 dni od zatrudnienia pierwszej osoby zawiadomić na piśmie odpowiedniego okręgowego inspektora pracy i odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie ...

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR to specyficzny rodzaj faktury. Tyczy się towarów rolnych kupowanych od rolnika ryczałtowego. Co powinna zawierać? Rolnikiem ryczałtowym nazywamy rolnika, dokonującego dostawy towarów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze i jednocześnie korzystający ze zwolnienia od podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 3 z wyjątkiem rolnika obowiązanego na ...

Błędy w harmonogramie czasu pracy

Harmonogram trybu pracy musi określać tryb pracy pracownika. Gdy plan trybu pracy ujęty był w statucie i zatrudnieni nie mają wątpliwości do dnia oraz godziny świadczenia pracy, nie ma potrzeby sporządzania planu pracy. Natomiast w przypadku, kiedy zorganizowanie pracy nie ma charakteru stałego jest on niezastąpiony. Błędne określanie planu trybu pracy jest naruszeniem przepisów tyczących ...

Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2009 rok

Istnieją trzy grupy podmiotów, które muszą obowiązkowo podać swoje roczne sprawozdanie badaniu, które przeprowadza biegły rewident. Wśród grup, które obowiązkowo muszą podać swoje roczne sprawozdanie finansowe, pierwsza grupa to: -banki -zakłady ubezpieczeń -zakłady reasekuracji -spółki akcyjne (chyba że jest w organizacji. wtedy nie jest zobowiązana do poddania się badaniu/nie musi poddać się badaniu ) -jednostki ...