CRM a relacje z klientem

Zarządzanie relacjami z klientami staje się przełomem, który ukierunkował się na marketing relacyjny , stawiający na piedestale kontrahenta i charakter porozumiewania się z nim. Główną funkcję w przebiegu wymiany informacji gra prawidłowe wykorzystanie informacji na temat obecnego, albo też potencjalnego klienta. Należy pamiętać że to nie tylko program handlowy. Zdobyte informacje, umożliwiają zindywidualizowanie propozycji zorientowanej ...

Wskazówki dla startujących z własnym biznesem

Własna działalność gospodarcza to nie tylko sam pomysł na własną działalność gospodarczą, ale również zaplanowanie strategii rozwoju, ustalenie grup targetowych czy kwestie związane z rachunkowością. Warto o nich pomyśleć jeszcze przed początkiem własnej firmy. Dokładne wytyczenie celu i środków do jego realizacji to podstawa w prowadzeniu własnego biznesu. Nierzadko spodziewany efekt jest dostrzegalny dopiero po ...

Ulgi podatkowe

Przepisy prawa podatkowego określają zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. W jakich okolicznościach? Ulgi podatkowe stosowane są przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Występuje kilka rodzajów ulg: – o charakterze zabiegu technicznego – zwrot nienależnie pobranych rent, przez co zapobiega się opodatkowaniu niefunkcjonującego dochodu, – o charakterze ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Według ustawy o podatku VAT (art. 19 ust. 1) sytuacja powstania konieczności opodatkowania, tworzy się z chwilą ograniczenia swobodnego gospodarowania towarem przez sprzedawcę albo realizacją usługi. Fakt zaistnienia obowiązku podatkowego, nie wiąże za sobą przymusu wystawienia faktury. Jeżeli jednak nabycie towaru albo wykonanie usługi z jakichś przyczyn muszą być potwierdzone fakturą, konieczność podatkowa tworzy się ...

Uwaga ciąża – okres ochronny!

Ciąża jest dla kobiety czasem wyjątkowym. Dotyczy to także sposobu traktowania przyszłej matki przez pracodawcę. Trzeba mieć na uwadze, że w tym specyficznym dla niej okresie, objęta jest opieką systematyzowaną Kodeksem Pracy. Ustawodawca zapewnia kobietom w ciąży stałość w zatrudnieniu, poprzez ustawę, która prosto charakteryzuje powinności zatrudniającego w związku z ciężarną zatrudnioną. Kodeks pracy w ...

Pakiety usług w wfirma.pl

Narzędzie wfirma.pl oferuje trzy opcje usług. Wśród nich bezpłatny startowy pakiet Faktura oraz płatne – Faktura Premium i Księgowość Premium Nieodpłatny podstawowy pakiet Faktura VAT umożliwia wystawianie wszelkich wersji faktur oraz spis towarów i klientów. W tej wersji pakietu na fakturze pojawia się reklama serwisu a w systemie po zalogowaniu reklamy usług innych firm. Faktura ...

Leasing samochodów osobowych

Biznesmeni mają możliwość pokrywać wydatki powiązane z samochodem osobowym w zakresie leasingu operacyjnego (bieżącego) albo leasingu kapitałowego (finansowego). Co prawda prawo podatkowe nie systematyzuje rozdziału tych dwóch postaci finansowania, to rozbieżności między nimi mają istotne znaczenie dla danych skutków podatkowych. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że do sumy uzyskania przychodów zalicza się tylko część odsetkową ...

Delegacja

Delegacją są wszelakie świadczenia, które przysługują zatrudnionemu, który słany jest w podróż służbową poza miejsce swojego zatrudnienia. Delegacje dzielimy na: • Zagraniczne, • Krajowe Prawodawstwo mówi również o tzw. jazdach lokalnych, które mogą być wyrobione w obszarze miejscowości, w której stworzone jest świadczenie pracy lub w ramach stałego miejsca pracy. Mimo to taki rodzaj wyjazdów ...

Dokumenty, szablony i wzory umów

Często napotykamy się z pojęciem „dokument”, ale nie do końca wiemy, co się ukrywa za tym oznaczeniem. „Dokumentem” będzie dla nas ważna nasz dowód osobisty, umowa czy wydrukowany e-mail, o który prosi szef. Poszukiwanie terminu tego hasła też nie jest łatwe – w naszym prawie nie istnieje jego ogólna definicja. Prawodawstwo administracyjne pomaga nam nieco, ...

Sprzedaż wysyłkowa

W ustawie o podatku od towarów i usług omawiane są 2 rodzaje sprzedaży wysyłkowej, które różnią się od siebie wyłącznie metodą opodatkowania. Prawo przewiduje więc możliwość sprzedaży wysyłkowej „z terytorium kraju” i „na terytorium kraju”. Sprzedaże te są do siebie podobne, zaistniała różnica polega na formie oraz miejscu płatności VATu, który może być uiszczony na ...