Umowa najmu okazjonalnego – co powinna zawierać?

Umowa najmu okazjonalnego - co powinna zawierać?
Pojęcie najmu okazjonalnego wprowadzono do polskiego porządku prawnego już jakiś czas temu, ale nie jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych umów, zawieranych w obrocie gospodarczym. Różni się nieco od klasycznej umowy najmu i zwyczajowo jej przedmiotem są inne obiekty, inne są także zobowiązania, których podejmują się strony.  Zawiera także szczególne środki ochrony praw wynajmującego.

Umowa powierzenia samochodu służbowego

Umowa powierzenia samochodu służbowego
Umowa powierzenia samochodu służbowego dotyczy powierzenia pracownikowi samochodu należącego do pracodawcy. Zawierana jest pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, a więc podmiotami pomiędzy, którymi wcześniej zawarta została umowa o pracę. Pracownika, któremu powierzono samochód służbowy obowiązuje odpowiedzialność materialna za szkodę w powierzonym mieniu.

Umowa o obsługę prawną – co powinna zawierać?

Umowa o obsługę prawną - co powinna zawierać?
Umowa o obsługę prawną zwana jest inaczej umową o świadczenie usług prawnych lub umową o świadczenie pomocy prawnej. Występuje w obrocie gospodarczym niezwykle często – stała obsługa prawna jest konieczna, zwłaszcza, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi szeroko zakrojone interesy. Od czynności, podejmowanych przez prawnika w imieniu przedsiębiorcy może wiele zależeć, warto więc ująć obowiązki i uprawnienia pełnomocnika prawnego ...

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego – co powinna zawierać?

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego - co powinna zawierać?
Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego to umowa, w której użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony. Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal mieszkalny, zaś biorącym do używania jest, ta która korzysta z danego lokalu w celach mieszkalnych. Kodeks cywilny nie określa szczególnej ...

Aneks do umowy – co powinien zawierać?

Aneks do umowy - co powinien zawierać?
Wiele umów, funkcjonujących  w szeroko rozumianym obrocie prawnym, po pewnym czasie się dezaktualizuje. Co powinny w takiej sytuacji zrobić strony stosunku prawnego? Zależy to od  charakteru umowy i samej dezaktualizacji – jeżeli nieaktualne są jedynie fragmenty umowy lub niecelowe jest zawieranie nowego kontraktu, strony powinny podpisać aneks do umowy.

Umowa o współpracy handlowej – co powinna zawierać?

Umowa o współpracy handlowej - co powinna zawierać?
Umowa o współpracy handlowej należy do tzw. umów nienazwanych i nie posiada jednego, uniwersalnego wzoru. Polega ona na ustaleniu warunków współpracy handlowej, która dotyczy sprzedaży towarów z obecnej oferty sprzedażowej. Zazwyczaj zawierana jest pomiędzy dostawcą a dystrybutorem. Dostawca przekazuje dystrybutorowi towary, które ten odsprzedaje dalej, innym podmiotom. Umowa o współpracy handlowej ma na celu zabezpieczenie ...

Umowa sponsoringu – co powinna zawierać?

Umowa sponsoringu - co powinna zawierać?
Sponsoring to popularna zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw forma reklamowania marki. Ma bardzo szerokie zastosowanie – można sponsorować zarówno działalność pojedynczych osób, jak i wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe. Jako że instytucja sponsoringu nie jest  bezpośrednio uregulowana w żadnym  akcie prawnym, strony powinny zawrzeć w umowie sponsoringu wszystkie założenia tego stosunku.

Umowa barteru – co powinna zawierać?

Umowa barteru - co powinna zawierać?
Rozliczanie transakcji pomiędzy stronami nie zawsze musi odbywać się za pośrednictwem gotówki. W niektórych przypadkach można zastosować wymianę barterową. Umowa barteru jest rodzajem transakcji bezgotówkowej. Polega na wymianie towaru na towar, usługi za usługę, usługi za towar, czy też towaru za usługę. Jednak wymieniane przedmioty i usługi powinny posiadać możliwie jednakową wartość.

Umowa o świadczenie usług reklamowych – co powinna zawierać?

Umowa o świadczenie usług reklamowych - co powinna zawierać?
Umowy o świadczenie usług reklamowych są zawierane coraz częściej – przedsiębiorcy potrzebują skutecznych działań marketingowych i w trosce o własny interes chcą zawrzeć kontrakt, precyzujący ich zobowiązania i obowiązki agencji reklamowej lub kreatywnej. Także zleceniobiorcy chcą zapewnić sobie ochronę w razie zaniedbań ze strony zamawiającego.

Umowa przystąpienia do długu – co powinna zawierać?

Umowa przystąpienia do długu - co powinna zawierać?
Przystąpienie do długu to przystąpienie do istniejącego już długu osoby trzeciej, która staje się dłużnikiem solidarnym. Jednocześnie dłużnik, który zaciągnął zobowiązanie nie zostaje z niego zwolniony. Przystąpienie do długu polepsza pozycję wierzyciela, gdyż za powstały dług, w tej sytuacji odpowiedzialne są dwie osoby, czyli dłużnik i osoba, która przystąpiła do zobowiązania. Kodeks cywilny nie reguluje ...