Wynagrodzenie chorobowe – najważniejsze informacje

Wynagrodzenie chorobowe - najważniejsze informacje
Stosunek pracy gwarantuje osobie zatrudnionej wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy. Rodzaj świadczenia chorobowego określa się na podstawie długości okresu niezdolności do pracy. Komu i na jakich zasadach przysługuje wynagrodzenie chorobowe? Prawo do wynagrodzenia chorobowego Po upływie tak zwanego okresu wyczekiwania, czyli 30 dni nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe pracownik nabywa ...