Aneks do umowy – co powinien zawierać?

Aneks do umowy - co powinien zawierać?
Wiele umów, funkcjonujących  w szeroko rozumianym obrocie prawnym, po pewnym czasie się dezaktualizuje. Co powinny w takiej sytuacji zrobić strony stosunku prawnego? Zależy to od  charakteru umowy i samej dezaktualizacji – jeżeli nieaktualne są jedynie fragmenty umowy lub niecelowe jest zawieranie nowego kontraktu, strony powinny podpisać aneks do umowy.

Aneks do umowy

Aneks do umowy
Umowy, które zawieramy z pracownikami czy kontrahentami dość często z czasem potrzebują zmian. W takim momencie należy sporządzić aneks. Jak zrobić to poprawnie? Co powinien zawierać aneks?