Umowa wolontariatu – co powinna zawierać?

Umowa wolontariatu - co powinna zawierać?
Wolontariat to nie tylko szlachetny poryw serca i chęć pomagania – to także prawa i obowiązki. Co powinien zapewnić wolontariuszowi korzystający? Czy wolontariusz musi ponosić wszystkie koszty, związane z wykonywaniem swoich obowiązków? Jak uregulować kwestię ubezpieczenia? Wszystkie te kwestie powinna regulować umowa wolontariatu.