Lista obecności a RODO

Lista obecności a RODO
Lista obecności jest dokumentem, który to powinien zawierać podstawowe dane takie jak imię i nazwisko pracownika oraz okres  którego dotyczy prowadzona lista. Czy w związku z wejściem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na liście obecności mogą się znaleźć przyczyny nieobecności pracownika np. urlop czy też choroba? Ochrona danych w  świetle RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ...

Workflow – automatyzacja procesów biznesowych

Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
Workflow to inaczej przepływ pracy. W sensie szerszym, to automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, w czasie której dokumenty, informacje lub zadania przekazywane są od jednego pracownika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych.