Umowa sponsoringu – co powinna zawierać?

Umowa sponsoringu - co powinna zawierać?
Sponsoring to popularna zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw forma reklamowania marki. Ma bardzo szerokie zastosowanie – można sponsorować zarówno działalność pojedynczych osób, jak i wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe. Jako że instytucja sponsoringu nie jest  bezpośrednio uregulowana w żadnym  akcie prawnym, strony powinny zawrzeć w umowie sponsoringu wszystkie założenia tego stosunku.