Kompensata wzajemnych zobowiązań i należności

Kompensata wzajemnych zobowiązań i należności
W sytuacji, kiedy przedsiębiorcy są dla siebie jednocześnie sprzedawcami i nabywcami dochodzi do transakcji obustronnej. Przy takiej transakcji opłacalne jest skorzystanie z kompensaty wzajemnych zobowiązań.