Kary pracownicze – ile mogą wynosić?

Kary pracownicze - ile mogą wynosić?
Kodeks pracy jasno precyzuje i określa katalog kar. Aby jednak pracownik otrzymał karę muszą być spełnione określone przesłanki. O zastosowanej karze pracodawca powinien niezwłocznie poinformować pracownika.   Rodzaje kar pracowniczych  W artykule 108 kodeksu pracy znajdują się zapisy dotyczące kar porządkowych. Zgodnie z tym artykułem za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, ...