Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA – co warto wiedzieć

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA - co warto wiedzieć
Opłacanie składek wiąże się z obowiązkiem wypełniania i wysyłania do ZUS-u deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która wskazuje za kogo i w jakim wymiarze były opłacane składki. Deklaracje składane do ZUS-u dzielą się na: zgłoszeniowe – zazwyczaj powinno się je składać na początku otwarcia działalności gospodarczej oraz w momencie zatrudnienia nowego pracownika; rozliczeniowe – przedsiębiorca składa ...

Podatki i składki ZUS-owskie

Podatki i składki ZUS-owskie
Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać do urzędu skarbowego comiesięczny, bądź cokwartalny podatek. Musi także odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Ile kosztuje prowadzenie firmy?

Podatki dla urzędu skarbowego

Podatki dla urzędu skarbowego
Każdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu?

Umowa zlecenia a składki ubezpieczeniowe

Umowa zlecenia a składki ubezpieczeniowe
Umowa zlecenia nie podlega pod Kodeks pracy. Kto zatem ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ile one wynoszą?