Umowa sprzedaży – co powinna zawierać?

Umowa sprzedaży - co powinna zawierać?
Umowa sprzedaży – nazywana umową kupna sprzedaży to rodzaj umowy wzajemnej, zobowiązującej. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy – nabywca zaś do uiszczenia należności na podstawie ceny towaru i odebrania rzeczy. Umowa sprzedaży zwykle nie potrzebuje formy szczególnej – wystarczy sporządzenie umowy na piśmie. Przeczytaj, ...