Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego – co powinna zawierać?

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego - co powinna zawierać?
Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego to umowa, w której użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony. Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal mieszkalny, zaś biorącym do używania jest, ta która korzysta z danego lokalu w celach mieszkalnych. Kodeks cywilny nie określa szczególnej ...