Limit dla małego podatnika w roku 2013

3923118-pieniadze-900-600Mały podatnik – definicja. Małym podatnikiem zgodnie z nowelizacją artykułu 2 pkt 25 Ustawy o podatku VAT nazywa się podatnika, który:

  • osiągnął w ubiegłym roku podatkowym sprzedaż (brutto) nieprzekraczającą 1,2 mln euro
  • zajmuje się działalnościa maklerską, przedsiębiorstwa zarządzającego finansami powierniczymi lub jest
    agentem, zleceniobiorcą lub świadczy usługi o podobnym charakterze
    z wyłączeniem działalności komisu, nie otrzymując wynagrodzenia za dane świadczenia
    i prowizji (w kwocie brutto) przekraczających w roku ubiegłym wartości 45 tys. euro.

Przeliczenia Euro dokonuje się z użyciem średniego kursu NBP,
który ogłaszany jest na pierwszy roboczy dzień października ubiegłego roku podatkowego,
zaokrąglając go do tysiąca zł.

NBP ustalił kurs euro na dzień 01.10.2012 wynoszący 4,1020 PLN/EUR.
Zgodnie z tym limity dla małych podatników za rok 2013 wynoszą odpowiednio:
4 922 tys. złotych (sprzedaż) i 185 tys. złotych (prowizja).