Już od 1 października 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ile zyska pracownik? Czy zmiany obejmą wszystkich pracowników? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kogo dotyczy niższy PIT Dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów Kwota kosztów uzyskania przychodu była stała od 2008 r.: podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynosiły miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1335 zł. KUP były nieco wyższe dla osób dojeżdżających – ich wartość była równa 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogły przekroczyć 2002,05 zł, a dla dojeżdżających roczne koszty nie miały być wyższe niż 2502,56 zł. Koszty uzyskania przychodów po zmianach kształtują się następująco: 
 • 250 zł miesięcznie (jednoetatowcy),
 • 300 zł miesięcznie (jednoetatowcy, dojeżdżający),
 • 3000 zł rocznie (jednoetatowcy, miejscowi),
 • 3600 zł rocznie (jednoetatowcy, dojeżdżający),
 • 4500 zł rocznie (wieloetatowcy),
 • 5400 zł rocznie (wieloetatowcy, dojeżdżający)
Niższy pit – kogo objęły zmiany? Przypomnijmy, że nowe regulacje prawne w zakresie podatkowym to obniżenie najniższej stawki podatku z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł. Zmiany dotyczą wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli osoby otrzymujące przychody z tytułu:
 • umowy o pracę,
 • umowy o dzieło czy umowy zlecenia,
 • emerytury i renty,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • praw majątkowych
Decydujące w wyliczaniu podatku jest to, kiedy dochód został uzyskany, tj. otrzymany lub postawiony do dyspozycji. Nowe zasady stosowania zaliczek dotyczą również wynagrodzeń za okres sprzed października, które są wypłacane po wejściu zmian w życie. Jak widać, obniżenie stawek podatku objęło wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Warto zauważyć, że zmiany dotyczą także emerytów i rencistów, zaś w przypadku przedsiębiorców objęły one tylko tych, którzy nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obniżenie PIT ma w założeniu wyrównać różnicę między tym, co pracownik dostaje „na rękę” a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma.