umowa adopcyjna psa

Przyjęcie do domu psa to szlachetny czyn i możliwość zyskania czworonożnego przyjaciela. W świetle prawa jednak oddanie lub przyjęcie psa wiąże się z koniecznością zawarcia umowy przeniesienia prawa własności do zwierzęcia. Można to zrobić w formie pisemnej lub ustnej, ważne jednak, by taki kontrakt regulował wszystkie kwestie, które wiążą się z adopcją.  Po więcej szczegółów zapraszamy dalej!

Umowa adopcji psa - charakterystyka

W polskim porządku prawnym umowa adopcji psa nie jest traktowana poważnie. Jednak w sprawie tak istotnej, jak przekazanie pod opiekę żywego stworzenia, nierzadko z traumatycznymi przejściami za sobą, konieczne jest ustalenie takich kwestii jak sposób i termin przekazania psa, wskazanie obecnego właściciela i określenie warunków, w jakich będzie odtąd przebywało zwierzę. Umowa adopcji psa nie jest ujęta w żadnym akcie prawnym, może mieć formę dowolną, czyli ustną lub pisemną. Nie istnieje także wykaz treści, które muszą się w takiej umowie znaleźć, więc każda hodowla, schronisko lub opiekun tymczasowy, współpracujący ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, używa swojego wzoru. Żadne przepisy nie sugerują ponadto, czy umowa powinna być odpłatna - ustalenia w tej kwestii zależą wyłącznie od stron.

Po pierwsze - oznaczenia stron

Jak w każdej umowie, na samym początku należy wskazać nazwę umowy (zazwyczaj jest to umowa adopcyjna, umowa adopcji lub umowa przekazania psa), a także wskazać strony, które ją zawierają. Z jednej strony będzie to podmiot, który przekazuje psa - może to być, tak, jak już wspomniano wyżej, schronisko dla bezdomnych zwierząt, hospicjum dla zwierząt, opiekun tymczasowy, współpracujący ze schroniskiem dla zwierząt, hodowla lub  osoba prywatna, która do tej pory sprawowała opiekę nad psem. Z drugiej natomiast nie ma ograniczeń - psy są adoptowane zarówno przez osoby prywatne, przez przedsiębiorstwa (na przykład do pilnowania terenu firmy), jak i organizację wszelkiego typu (na przykład w celu przeprowadzania dogoterapii). W umowie strony nazywane są odpowiednio Wydającym i Adoptującym.  Powinny on podać swoje dane: imię nazwisko/nazwę firmy/organizacji, adres zamieszkania/siedziby, numer PESEL/KRS/CEiDG, a także dane kontaktowe.

Po drugie - przedmiot umowy

Choć nieszczególnie dobrze to brzmi, przedmiotem umowy jest pies lub psy, które przekazuje się innemu podmiotowi niż ich dotychczasowy właściciel. W umowie należy wskazać jego dokładne cechy:
  • imię (jeśli posiada),
  • rasę,
  • wiek,
  • wygląd (maść, typ sierści, kolor oczy, wagę, wysokość w kłębie),
  • rodowód (jeśli posiada) i imiona rodziców,
  • chip,
  • tatuaż (jeśli posiada),
  • przebyte choroby,
  • szczepienia, oznaczenie, czy był sterylizowany/kastrowany i szczepiony.

Po trzecie - obowiązki stron

W umowie adopcyjnej należy zawrzeć dokładne wyszczególnienie obowiązków i dotyczy to zarówno wydającego, jak i adoptującego. Wydający musi poinformować adoptującego o wszelkich chorobach, alergiach,  upodobaniach i ewentualnych traumach psa, podać zgodne z prawdą informacje o jego pochodzeniu, wieku i rasie, a także udzielić wskazówek dotyczących dalszej opieki nad zwierzęciem. Ponadto strony mogą zawrzeć w umowie klauzulę, mówiącą o tym, że przez wyznaczony okres wydający służy radami i wskazówkami adoptującemu, a także składa mu przez pewien czas tzw. wizyty poadopcyjne - mają one na celu sprawdzenie, czy adoptujący we właściwy sposób opiekuje się zwierzęciem.

Adoptujący z kolei zobowiązuje się do sprawowania właściwej opieki nad zwierzęciem, zapewnienia mu dogodnych warunków i humanitarnego traktowania. Często strony rozpisują dokładnie, na czym ma polegać opieka, zależy to jednak od indywidualnych ustaleń. Adoptujący powinien także zaznaczyć w umowie, że jest mu znany fakt, iż w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Po czwarte - oznaczenie miejsca i daty zawarcia umowy i podpisy stron

W umowie powinna być informacja o dacie i miejscu zawarcia umowy, a strony powinny złożyć pod nią czytelne podpisy. Zobacz też:
płaca netto