Man with laptop showing thumbs upDobrze przemyślany i szczegółowo zaplanowany biznes ma o wiele większe szanse na powodzenie, niżeli spontanicznie założona działalność gospodarcza. Do posiadania swojej firmy warto się zatem przygotować. Najlepiej zacząć od napisania biznesplanu. W jaki sposób tego dokonać? Główną rzeczą,jeśli chce się prowadzić firmę, jest sporządzenie biznesplanu. To nic innego, jak pisemne sprecyzowanie oczekiwań przyszłego właściciela firmy, zaplanowanie działalności krok po kroku. Taki projekt jest również nieodzownym wymogiem w instytucjach, u których można otrzymać dotację – urząd gminy, bank, urząd pracy. Nie warto traktować go jako wymogu czysto formalnego. Brak planu działania, to błyskawiczna droga do porażki ekonomicznej. Dobry biznesplan musi zawierać informacje, takie jak:
 • w jaki sposób będzie prosperowała firma (np. kolportaż, sprzedaż internetowa, sprzedaż usług, pośrednictwo biznesowe)
 • na czym będzie firma zarabiać i ile
 • jaką pozycję rynkową ma zająć firma w pierwszym roku, drugim, trzecim i kolejnym
 • po jakim czasie firma zacznie przynosić zyski
 • na jakim rynku będzie działała – analiza konkurencji oraz branży
 • jak będzie prowadzona promocja firma
 • na jakich zasadach będzie prowadzona księgowość
 • jakie będą źródła finansowania firma (np. dotacje, oszczędności, pożyczki, kredyty)
 • do jakiej grupy odbiorców, konsumentów będzie skierowana oferta
 • w jaki sposób będą pozyskiwani nowi kontrahenci
 • ilu będzie miała pracowników
Kopiując funkcjonujący już na rynku biznes, trzeba liczyć się z wielką rywalizacją. Przebicie się spośród wielu podobnych przedsiębiorstw jest bardzo trudne i wymaga czasu. Zwiększa także znacznie koszty w początkowym okresie działania przedsiębiorstwa. Warto więc przed założeniem własnej działalności gospodarczej dokładnie przeanalizować rynek i znaleźć taką niszę, da się jeszcze zagospodarować.