Od pierwszego stycznia 2011 r. obowiązują nowe składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne oraz zdrowotne dla przedsiębiorców. Są one wyższe od poprzednich składek ZUS-owskich.

Nowe stawki składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązują od stycznia bieżącego roku. Podwyżki powiązane są ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, przewidzianego stosownym rozporządzeniem, na podstawie którego wytycznych obliczane są najmniejsze składki ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców. I tak kolejno składka na:

  • FP nie powinna być mniejsza niż 49,38 złotych
  • ubezpieczenie chorobowe niepowinna być mniejsza niż 49,38 złotych
  • ubezpieczenie wypadkowe nie powinna być mniejsza niż 33,66 złotych
  • ubezpieczenie emerytalne nie powinna być mniejsza niż 393,41 złotych
  • ubezpieczenie rentowe nie powinna być mniejsza niż 120,92 złotych
Oznacza to, ze minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wzrosła o 24,95 złotych, składka na ubezpieczenie chorobowe wzrosła o 3,13 złotych, składka na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła o 2,14 złotych, składka na ubezpieczenie rentowe wzrosła o 7,66 złotych, natomiast składka na fundusz pracy wzrosła o 3,13 złotych. Razem daje to wzrost minimalnych składek ZUS o 41,01 złotych w skali każdego miesiąca. Każdy przedsiębiorca, w ciągu roku, zapłaci zatem do ZUS-u o 492,12 złotych więcej niż w roku 2010.

Wytyczne dla nowych przedsiębiorców, korzystających z ulgi

Wzrosły również min. składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla nowych przedsiębiorców, korzystających z ulgi. Od 2011 roku wynoszą one kolejno:

  • 10,19 zł na ubezpieczenie chorobowe
  • 81,16zł na ubezpieczenie emerytalne
  • 24,95 zł na ubezpieczenie rentowe
  • 6,94 zł na ubezpieczenie wypadkowe
Z powyższego wynika, że każdy nowy przedsiębiorca, korzystający z preferencyjnych stawek, w 2011 roku zapłaci o 73,56 zł więcej niż w roku 2010.