Coraz więcej, zwłaszcza mikro, przedsiębiorców [decyduje się na prowadzenie firmy|prowadzi działalność w swoim domu lub mieszkaniu. Czy mogą wiec część wydatków na mieszkanie zakwalifikować w koszty prowadzenia firmy?

W myśl przepisów ustawy o PIT i CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub też zabezpieczenia źródła przychodów. Podatnik ma zatem prawo odliczenia od podatku wszystkich tych kosztów, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu. Dodatkowo, obowiązkiem właściciela firmy jest prowadzenie prawidłowo sporządzonej dokumentacji, obrazującej koszty poniesione w celu uzyskania przychodów.

W pierwszej kolejności trzeba wyszczególnić, jaką część domu będzie stanowiło biuro firmy. Najprościej jest wyznaczyć na nie odrębne pomieszczenie, dlatego iż można będzie w ten czas dokładnie, na podstawie powierzchni, określić proporcję powierzchni działalności gospodarczej do powierzchni mieszkalnej. Na tej podstawie do kosztów działania firmy można zakwalifikować odpowiednia część opłat za media. Powinno się jednak wydatki na ogrzewanie, wodę, prąd wliczyć w koszty na podstawie odrębnych liczników przypisanych do biura, gdyż wielokrotnie urzędy skarbowe kwestionują wspólne rozliczanie rachunków prywatnych i firmowych.