Przed otworzeniem biznesu, biznesmen powinien wybrać formę działalności gospodarczej. Firmę można prowadzić indywidualnie lub razem ze wspólnikami. Właściciel podmiotu gospodarczego z form działalności gospodarczej może wybrać: spółkę partnerską, spółkę komandytową, samozatrudnienie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną, spółkę cywilną i spółkę akcyjną. Jeżeli jedyną osobą odpowiedzialną za prowadzenie oraz reprezentację biznesu jest właściciel, to mamy do czynienia z przedsiębiorstwem jednoosobowym. Zaletą jest, że w tej sytuacji właściciel biznesu nie musi dzielić z nikim własnych przychodów. Z kolei negatywnym aspektem jest odpowiadanie w sposób wyłączny za zobowiązania związane z przedsiębiorstwem. W przypadku, gdy biznesmen nie chce prowadzić działalności gospodarczej indywidualnie, może założyć ze wspólnikami spółkę. W spółce jawnej oraz cywilnej każdy ze wspólników rozdzielnie odpowiada za decyzje podmiotu gospodarczego własnym majątkiem. Rejestrując spółkę jawną, trzeba zamieścić przynajmniej nazwisko jednego wspólnika w nazwie podmiotu gospodarczego. Spółkę partnerską mają prawo założyć tylko osoby fizyczne, które zajmują się tzw. wolnym zawodem. Pozostały jeszcze spółki komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Każda z nich jest odmienna oraz każdą z nich obowiązują inne rozporządzenia.