Posiadanie przedsiębiorstwa wiąże się z wypełnianiem najróżniejszych druków i formularzy urzędowych. Ich zagadkowo brzmiące nazwy najczęściej biorą się od skrótów czynności wykonywanych przez właściciela firmy. Z jakimi formularzami stykają się prowadzący działalność? Urząd miasta lub gminy Pierwszym drukiem, z jakim spotka się każdynowy przedsiębiorca, jest formularz edg-1. Za jego pośrednictwem robi się wpis do EDG, czyli pierwszej czynności przeprowadzanej w tej ewidencji. Stąd skrót edg- 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wszystkie czynności zgłoszeniowe, rejestracyjne i korekcyjne przeprowadzane są za pośrednictwem odpowiednich druków:
 • ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenie zmiany danych
 • ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
 • ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 • ZUS ZFA - zgłoszenie oraz zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • ZUS ZPA - zgłoszenie oraz zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń oraz zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZIUA - zgłoszenie oraz zmiana danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa
Urząd skarbowy W skarbówce właściciel działalności gospodarczej najczęściej wypełnia formularz:
 • CIT – w celu złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych
 • PIT – w celu złożenia zeznania podatkowego od osób fizycznych
 • NIP – 1 - w celu nadania nowej firmie NIP-u
 • VAT – w celu rozliczeń, powiadomień i zmian w podatku od towarów i usług
Główny Urząd Statystyczny Następnym formularzem, który wypełnić powinien każdy nowy przedsiębiorca, który chce uzyskać indywidualny numer prowadzonej firmy w Rejestrze Gospodarki Narodowej - numer REGON - jest regon -1. Zobacz też:
Wyliczenie wynagrodzenia