Wysokość odprowadzanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest regulowana przepisami prawa. Każdy właściciel firmy, zatrudniającej pracowników ma obowiązek prawidłowego ich naliczania. Jak zatem się to robi?

Obowiązkowemu odprowadzaniu składek podlega każda osoba zatrudniona oraz każda osoba prowadząca własna działalność gospodarczą. Dodatkowo, to na pracodawcy ciąży obowiązek terminowego i należytego uiszczania składek i to nie tylko za siebie, ale również za wszystkie osoby zatrudnione w firmie. W tym celu, w każdym zakładzie pracy niezbędne jest sporządzanie dokumentacji pracowniczej ze stosownymi informacjami dotyczącymi stawki wynagrodzeniowej, ilości przepracowanych godzin i wysokości osiągniętego wynagrodzenia netto i brutto w każdym miesiącu pracy.

Wysokość składek

Dla wszystkich ubezpieczonych wymiar składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:

  • ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00procent podstawy wymiaru
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10procent podstawy wymiaru
  • składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,67procent do 3,33procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenia rentowe wynosi 6,00procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45procent podstawy wymiaru
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składekktóry byli zobowiązani do przekazania ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości ZUS zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.