Każda firma powinna kłaść szczególny nacisk na ochronę danych pracowników, które pozyskała w ramach zatrudnienia w jej szeregi. Dostęp niepożądanych osób do wrażliwych danych lub ich wyciek będzie niosło za sobą poważne skutki prawne, jak ich uniknąć i zabezpieczać dane przed ich rozprzestrzenianiem?

Czym są dane pracowników?

Dane pracownika to wszystkie informacje, które udostępnia on firmie w związku z jego zatrudnieniem. Są więc to jego podstawowe dane jak imię i nazwisko, adres, dokumenty, numer pesel, numer telefonu, adres e-mail i numer konta, ale też i adres IP oraz wizerunek osoby fizycznej. Te informacje są zbierane w celu identyfikacji pracownika i podlegają ścisłej ochronie ze strony firmy. Od 2018 funkcjonuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które reguluje kwestie związane z przechowywaniem, zbieraniem i ochroną tych informacji


Ochrona danych a program kadrowo płacowy online 

Ochrona danych, choć wydaje się być sporą odpowiedzialnością wyzwaniem dla firmy, może zostać uproszczona przy zachowaniu obowiązujących standardów. Program kadrowo-płacowy za darmo zadba o wszelkie formalności, po zebraniu danych będzie je przechowywał zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczając wyciekom informacji. Zobacz jak to działa!