Rozliczne programy i dostęp do internetu powoduje, że znajomość naliczania wynagrodzeń może wydawać się niepotrzebna. Większość firm angażujących osoby do pracy korzysta z odpowiednich programów płacowychz pomocą, których naliczają wynagrodzenia. Bardzo rzadko firmy naliczają wynagrodzenia ręcznie ponieważ wymaga to wiele pracy i jest obarczone znaczną możliwością błędu w trakcie wyliczeń. Warto jednak znać zasady naliczania wynagrodzeń i nie polegać w pełni na programach płacowych. Pracodawca, który nawiązuje stosunek pracy z pracownikiem, jest zobowiązany do wypłacania mu należności za pracę. A więc, każdy właściciel firmy zatrudniający pracowników jest zobowiązany do naliczenia i wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz innych świadczeń będących następstwem zawarcia stosunku pracy.