Do CEIDG trzeba natychmiastowo zgłosić: przeistoczenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zakończenie tego postępowania, informacje dotyczące wszczęcia postępowania naprawczego oraz o zakazie wykonywania działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG. Osoba fizyczna , która wykonuje działalność gospodarczą, dokonująca przeistoczenia w spółkę kapitałową, jest zmuszona zgłosić swoją spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłosić ten fakt Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Informację przeistoczenia następuje z pomocą druku dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Wniosek trzeba wysłać najpóźniej w czasie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej. Spółce przekształconej będą przysługiwać wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Czyli spółka kapitałowa będzie miała prawo do zezwoleń oraz koncesji, przysługującym przedsiębiorcy sprzed przekształcenia. Nie obowiązuje to jednak ulg podatkowych, praw i innych obowiązków związanych z prawem podatkowym. katalog e-zwd.pl Darmowe ogłoszenia