Standardową procedurą, jaką zaczynający właściciel działalności gospodarczej musi podjąć, jest decyzja dotycząca formy działalności. Nowy biznesmen może wybierać spośród kilku rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności musi również zdecydować, jaki będzie rozmiar oraz profil prowadzonej działalności oraz czy biznesmen będzie działał sam, czy też ze wspólnikami. zapis składa się w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym albo przesyłać poprzez Internet. W 2009 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej zadaniem jest prowadzenie ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach oraz innych przedsiębiorstw w obszarze określonym w zarządzeniu. Jeśli właściciel działalności gospodarczej przesyła formularz przez Internet, baza teleinformatyczna CEIDG wysyła obowiązkowo wnioskodawcy pod wskazany adres [poczty elektronicznej|email| oświadczenie złożenia wniosku. Bez względu na wersję wniosku, papierowej czy cyfrowej, organ ewidencyjny za każdym razem weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym. Właściciel przedsiębiorstwa może zacząć wykonywać działalność gospodarczą już w dniu złożenia druku o zapis do ewidencji działalności gospodarczej.