Jeśli masz zamiar sprawnie założyć działalność trzeba w pierwszej kolejności wypełnić odpowiedni druk. Druk do CEIDG można dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym albo wysłać elektronicznie. Jeżeli zamierzamy wysłać wniosek listem poleconym, powinno się pamiętać, żeby podpis na nim był zatwierdzony przez notariusza. W przypadku wniosku internetowego trzeba mieć kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek jest dostępny na głównej witrynie internetowej CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Potwierdzenie dostarczenia formularza dostaniemy drogą mailową. Jeśli złożymy do urzędu wniosek w wersji papierowej, urząd musi przekształcić go w formę elektroniczną do kolejnego dnia roboczego. Według ustawy, przedsiębiorstwo możemy otworzyć już w dzień dostarczenia zgłoszenia o wpis do ewidencji. Warunkiem jest, żeby wniosek był wypisany bez pomyłek i posiadał wszystkie dane, które przewiduje przepis. Przez tylko ten wniosek, nie trzeba już udawać się do GUS, Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS. Formularz jet niepłatny.