Dokonać zawieszenia działalności gospodarczej można z dwoma zastrzeżeniami. Przede wszystkim, zawieszenia można dokonać na najdłużej 2 lata. Oprócz tego, właściciel podmiotu gospodarczego zawieszający działalność gospodarczą nie ma prawa zatrudniać jakichkolwiek pracowników. Zgłoszenia zawieszenia działalności dokonuje się poprzez przesłanie odpowiedniego formularza: EDG-1. Wniosek ten można złożyć indywidualnie, przesłać listem poleconym albo wysłać poprzez Internet. Wniosek wysyłany listem poleconym powinien koniecznie zawierać podpis zatwierdzony przez notariusza, a wysyłany poprzez Internet powinien być chroniony bezpiecznym podpisem cyfrowym. Jeżeli właściciel działalności postanowi o wznowieniu działalności gospodarczej, wiąże się to z pewnymi obowiązkami. Otóż powinno się dostarczyć formularz o wznowienie działalności gospodarczej na druku EDG-1, a jeśli właściciel przedsiębiorstwa podlegał ubezpieczeniom dobrowolnie w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, musi się z nich wyrejestrować. Wyrejestrowania można dokonać na formularzu ZUS ZWUA. Właściciel firmy powinien również zgłosić do ZUS wszystkie osoby wyrejestrowane, z tego powodu, że od daty wznowienia działalności gospodarczej będą te osoby podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa nie dostarczył zgłoszenia wznowienia, po terminie 2 lat od zawieszenia działalności gospodarczej, otrzyma stosowne wezwanie. Jeśli nie zrobi tego po upłynięciu 30 dni od otrzymania wezwania, zostanie natychmiast skreślony z ewidencji.