Rewolucjonizują zarządzanie firmą, potęgują zyski poprzez minimalizację kosztów i udoskonalają jakość świadczonych usług. Które z mobilnych i bezprzewodowych technologii będą niezbędne do prowadzenia współczesnej firmy?

Mobilne technologie, korzystające z łączności radiowej, w ostatnich latach przeżywają prawdziwy rozkwit. Fachowcy są zgodni co do tego, że zmienią one radykalnie sposób prowadzenia firmy i komunikowania się wszystkich działalności gospodarczych rynku. W poczet dziesięciu nowoczesnych technologii, które w najbliższych latach mocno zaznaczą swoją obecność w biznesie zakwalifikować należy:

  • Systemy komunikacyjne maszyna-maszyna
  • Ekrany dotykowe
  • Mobilne widżety oparte na takich technologiach, jak JavaScript i HTML
  • Aplikacje deweloperskie typu Platform-independent
  • Mobilne aplikacje WWW na smartfony
  • GPS
  • Uniwersalne systemy bezpieczeństwa
  • Komórkowy dostęp szerokopasmowy
  • SaaS - oprogramowanie jako usługa
  • Bluetooth (wersja 3 i 4)

Postęp cywilizacyjny przyczynia się do tego, iż bariery znikają. Gigantyczne korporacje przenoszone są na płaszczyznę internetową, w wyniku czego docierają do znacznie szerszego grona odbiorców. Aplikacje internetowe minimalizują koszty prowadzenia przedsiębiorstwa, zwiększają jakość świadczonych usług i przyspieszają cały szereg relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a zatrudnionymi osobami. Dla mikroprzedsiębiorstw są szansą na biznesowy sukces, gdyż powodują, iż przedsiębiorstwem można kierować z każdego miejsca na świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. To też kolejne ogniowo, łączące klienta z firmą. Jednak każde innowacyjne rozwiązanie do pełnej akceptacji społeczeństwa potrzebują czasu. Podobnie było w przypadku bankowych kont internetowych, plastikowych pieniędzy w postaci kart magnetycznych, internetowych wiadomości e-mail albo sprzedaży internetowej. Dziś, ciężko wyobrazić sobie sprawne kierowanie firmą, bez możliwości robienia przelewów bankowych czy dostępu do skrzynki mailowej. Mało jest również biznesmenów, którzy choć raz nie weszli na aukcję e-bay albo allegro w poszukiwaniu usług albo towarów. Z czasem, też i mobilne aplikacje będą nieodzowną częścią biznesu.