iStock_000011472637XSmallUwaga na zmiany w przepisach! W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług pojawił się zapis likwidujący faktur VAT-MP oraz faktury VAT marża. W zamian zamiast zapisu VAT-MP "Mali Podatnicy" będą zobligowani do stosowania adnotacji "metoda kasowa". Jeśli chodzi o dotychczasowe faktury marża to w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża – odpowiednio wyrazy „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Zobacz też:
kalkulator netto