Pretty woman deep in thought with copyspaceSkładki na ubezpieczenia społeczne zmieniają się co roku... Zobacz ile wynoszą obecnie dla rozpoczynających działalność i jak się zmieniły na przestrzeni 2012 a 2013 rokuSkładki na ubezpieczenia w 2013 roku za osoby które zaczynają prowadzić działalność gospodarczą wynoszą kolejno:
Rodzaj ubezpieczenia Wymiar naliczania Wysokość składki w roku 2012 (podstawa 450 zł) Wysokość składki w roku 2013 (podstawa 480 zł)
emerytalne 19,52% 87,84 zł 93,70 zł
rentowe 8% 36,00 zł 38,40 zł
chorobowe - dobrowolne 2,45% 11,03 zł 11,76 zł
wypadkowe 1,93% 8,69 zł 9,26 zł
Opłacaj je należy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Każda osoba, prowadząca działalność gospodarczą, musi odprowadzać: Podatki Do urzędu skarbowego odprowadzać należy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, w opodatkowaniu podatkiem VAT obowiązują stawki, 23 procentowa, 8 procentowa i 5 procentowa. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • eksport towarów
  • import towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
Z kolei, opodatkowaniu podaniem dochodowym podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, kapitałowych i akcyjnych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma także obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku do dnia 20 każdego miesiąca w wysokości 20 procent podstawy opodatkowania za dany miesiąc. Zobacz też:
wynagrodzenie kalkulator