Dotacje Unijne powodują wymóg włożenia wkładu własnego przez przedsiębiorcę. Zazwyczaj jest to kwota od piętnastu do pięćdziesięciu procent wartości finansowanej inwestycji. Jest tak w przypadku dziewięćdziesięciu dziewięciu% dotacji, które są przyznawane dla firm. Wyjątkiem mogą jednak być tu niektóre dotacje na założenie firmy, a konkretnie dotacja z Urzędu Pracy. Trzeba mimo to pamiętać, że:

    euro - banknoty
  • wielkość niezbędnego wkładu własnego będzie uzależniona od programu w jakim staramy się o dotacje (zwykle jest to piętnaście%-pięćdziesięciu%)
  • wkładu własnego nie stanowiąśrodki, którymi rozporządza firma – jak najbardziej możliwe jest bowiem wzięcie kredytu pomostowego
Problem włożenia wkładu własnego szczególnie dotyka firm lub mikroprzedsiębiorstw, które ledwie powstały, lecz nie tylko. Znajdują się również firmy, które posiadają jakiś kapitał, lecz lękają się go podjąć obawiając się utraty płynności finansowej. Z myślą o takich grupach przedsiębiorstw banki oferują kredyty pomostowe, umożliwiające finansowanie biznesowych projektów zanim wpłyną środki unijne. Trzeba jednak wiedzieć, iż kapitał kredytu pomostowego będzie musiał być spłacony ze środków dofinansowujących firmę. Sam przedsiębiorca spłaca tylko odsetki od zapożyczonej kwoty. Tak więc, ważną funkcję w procesie wnoszenia wkładu własnego spełniać będą również kredyty pomocnicze, podobne do normalnych kredytów inwestycyjnych. Są one jednak mniej korzystne, niż kredyty pomostowe.