3923118-pieniadze-900-600Mały podatnik - definicja. Małym podatnikiem zgodnie z nowelizacją artykułu 2 pkt 25 Ustawy o podatku VAT nazywa się podatnika, który:
  • osiągnął w ubiegłym roku podatkowym sprzedaż (brutto) nieprzekraczającą 1,2 mln euro
  • zajmuje się działalnościa maklerską, przedsiębiorstwa zarządzającego finansami powierniczymi lub jest agentem, zleceniobiorcą lub świadczy usługi o podobnym charakterze z wyłączeniem działalności komisu, nie otrzymując wynagrodzenia za dane świadczenia i prowizji (w kwocie brutto) przekraczających w roku ubiegłym wartości 45 tys. euro.
Przeliczenia Euro dokonuje się z użyciem średniego kursu NBP, który ogłaszany jest na pierwszy roboczy dzień października ubiegłego roku podatkowego, zaokrąglając go do tysiąca zł. NBP ustalił kurs euro na dzień 01.10.2012 wynoszący 4,1020 PLN/EUR. Zgodnie z tym limity dla małych podatników za rok 2013 wynoszą odpowiednio: 4 922 tys. złotych (sprzedaż) i 185 tys. złotych (prowizja).