two businesspeople shaking hands.Nie może być tak że zacny program do faktur nie ma takiej faktury. Dokument sprzedaży wystawiany przez małego podatnika, oprócz podstawowych elementów jakie winna zawierać, musi być opisana "metoda kasowa" (w innym wypadku dokument ten zostanie uznany za błędnie wystawiony) oraz mieć informację o terminie należności.. Nie musi już natomiast mieć tytułu „Faktura VAT-MP” Fakturę VAT-MP wystawia się nie później niż do tydzień od wydania produktu lub wykonanie usługi a w przypadku, gdy mały podatnik zyskał zaliczkę na poczet tej faktury przed wydaniem produktu, nie później niż do siódmego dnia od uzyskania tej zaliczki. Fakturę jeszcze opisuje się „metoda kasowa” a w momencie otrzymywania innych partii zapłat wystawia się na nie kolejne faktury VAT małego podatnika. Zawierać one będą jednak te same części co faktury zaliczkowe. Otrzymanie „Faktury VAT metoda kasowa” skutkuje dla kontrahenta małego podatnika możliwością zmniejszenia kwoty podatku należnego o naliczony, widniejący na fakturze w rozliczeniu za miesiąc, w którym uregulował on partię lub całość swego zobowiązania na rzecz małego podatnika. Zobacz też:
z brutto na netto