Skorzystaj z potencjału mądrzejszego świata. Zamiast kosztownych rozwiązań stosuj niemal darmowe aplikacje biznesowe. Gdzie ich szukać?

Ponad 100 firm w naszym kraju specjalizuje się w usługach typu B2B. Za niewielką opłatę abonamentową, a czasem nawet za 0 złotych, dają swoim klientom dostęp do olbrzymich aplikacji biznesowych on-line.

Project manager
Program ten przeznaczony jest dla kierowników zespołów i dla project managerów. Ułatwia cały proces pracy grupowej nad projektem.

Workflow
Z j.angielskiego workflow oznacza obieg dokumentów. Narzędzie to służy do wsparcia i koordynowania grupowej pracy w firmie. Aplikacja taka umożliwia:

  • porządkowanie dokumentów
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów
  • obsługę faksów, poczty elektronicznej, zeskanowanej poczty tradycyjnej według zdefiniowanych uprzednio procedur
  • elastyczną obsługę procesów przepływu informacji i dokumentów miedzy działami i jednostkami
  • tworzenie historii dokumentu
  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej
  • obsługę faktur elektronicznych, formularzy oraz faktur skanowanych
  • gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów, tworzonych w firmie albo też przychodzących z zewnątrz
  • raportowanie postępu prac w obiegu

CRM
Wśród aplikacji przydatnych w sterowaniu przedsiębiorstwem, na uwagę zasługuje CRM. Wprowadzenie Customer Relationship Managment-u wspomaga porządkowanie informacji i zarządzanie relacjami z kontrahentami.

Wszystkie te narzędzia biznesowe znaleźć można na witrynach internetowych przedsiębiorstw, specjalizujących się w usługach SaaS – Software as a Service (oprogramowanie jako usługa).