58f8c8_a3e126e6c0470118d74fd25017745e77Każdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu?   Podatek VAT Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23 procentowe, 8 procentowe i 5 procentowe od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi ,bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru. Rozliczenia podatkowego VAT dokonuje się w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu VAT -7. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • eksport towarów
  • płatna dostawa towarów i płatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • import towarów
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
Podatek dochodowy Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku. Wynosi ona 20 procent dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Należy tego dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po okresie, którego zaliczka dotyczy. Ostateczne rozliczenie podatku następuje natomiast w terminie złożenia zeznania rocznego, tzw. PIT-36 czy PIT-37. Zobacz też:
bhp przepisy harmonogram pracy badania lekarskie pracowników