Przelewy zagraniczne przesyłane są za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT. Najprościej mówiąc - zlecenie przelewu złożone w polskim banku przesyłane jest do zagranicznego banku pośredniczącego, który przekazuje polecenie wypłaty do banku odbiorcy , czyli beneficjenta. Na drodze między bankiem zleceniodawcy a bankiem odbiorcy może wystąpić nawet kilka banków pośredniczących. Co więcej, każdy z nich pobiera opłatę za pośrednictwo, a to o wiele zwiększa koszty przelewu zagranicznego.

Możliwość zaistnienia dodatkowych kosztów jest istotna, choćby z punktu widzenia odbiorcy, ponieważ zadysponowana w Polsce kwota może do beneficjenta przelewu dotrzeć o wiele zmniejszona. Dlatego też, wszelkie koszty przelewu powinno się pokryć w chwili złożenia dyspozycji, w innym wypadku wszystkie opłaty pobrane zostaną z przesyłanej kwoty.

Sposób naliczania prowizji za przelew

Sposób rozliczenia prowizji jest określany przez zleceniodawcę w czasie składania dyspozycji przelewu zagranicznego. Występują 3 możliwości podziału kosztów , stosowane w europie:

  • SHA (opłaty dzielone równomiernie po stronie nadawcy i beneficjenta przelewu) - opłaty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Koszty banków pośredniczących ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma beneficjent, zostanie zmniejszona o ewentualne opłaty banków pośredniczących.
  • BEN (opłaty przelewu po stronie beneficjenta) - wszelkie opłaty opłaca odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca zostanie pomniejszona o opłaty banku zleceniodawcy oraz ewentualne opłaty banków pośredniczących.
  • OUR (opłaty przelewu po stronie nadawcy) - wszelkie opłaty pokrywa zleceniodawca przelewu. Odbiorca otrzymuje przelew o wartości, która została wskazana na dyspozycji.