Gdy zatrudniony zmuszony jest pracować po godzinach, szef nadliczbowe godziny powinien zrekompensować dniem wolnym bądź odpowiednim dodatkiem do pensji . Istnieje możliwość, że zatrudnionemu przypada i wolne i wynagrodzenie pieniężne. Zgodnie z art. 151 par. 1 Kodeksu pracy godziny nadliczbowe to te, które naruszają określone przez umowę standardy czasu pracy jak również te przepracowane ponad wydłużony dzienny wymiar czasu pracy . Dozwolone w momencie kiedy pojawiły się nadzwyczajne potrzeby pracodawcy lub w przypadku konieczności zorganizowania akcji ratowniczejaby chronić życie lub zdrowie ludzkie, chronić mienie lub środowisko albo usunąć awarię. Według przepisów, czas pracy pracownika wynosi 8 godzin w czasie doby i 40 godzin w przeciętnym, 5-dniowym tygodniu pracy. Istnieje jednak możliwość wydłużenia dobowego czasu pracy z 8 do nawet 12 godzin w czasie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Przedłużony dobowy czas pracy równoważony jest krótszym czasem pracy w inne dni lub dniami wolnymi od pracy . Czas pracy pracobiorców musi być umieszczony w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy albo w umowie o pracę. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art.132 par. 1, pracownikowi należy się prawo do, co najmniej, 11 godzin ciągłego odpoczynku w każdej dobie. Ponadto, pracownikowi należy się także prawo do 35-godzinnego, ciągłego odpoczynku w czasie tygodnia. Z chwilą gdy przekazuje się pracownikowi zlecenia służbowe gdy ma wolne od pracy, należy liczyć się z konsekwencjami rekompensaty. Zobacz też:
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe