Nieterminowa płatność przedpłat na podatek dochodowy i naliczane wzwiązku z tym odsetki Zaliczki należy traktować na równi z podatkiem . Dlatego też w momencie nieopłacania zaliczek w określonym czasie wystąpią zaległości podatkowe, od których będziemy zobligowani zapłacić naliczone odsetki. Nie ma przy tym znaczenia, że suma głównego zobowiązania podatkowego została pokryta w całości. Nie pokrywała ona wspomnianych odsetek naliczonych od zaliczek uiszczonych po terminach płatności.

Ordynacja podatkowa art. 53a § 1 mówi, że w momencie kiedy w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego urząd podatkowy stwierdzi, że podatnik nie uregulował zaliczek w całości lub w części, urząd ten podejmuje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień dostarczenia deklaracji podatkowej za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a z chwilą niedostarczenia zeznania w określonym czasie - odsetki na ostatni dzień terminu dostarczenia zeznania, przyjąwszy określoną wysokość zaliczek na podatek.

Warto jednak zaznaczyć, że odsetki od nieuregulowanych w określonym czasie zaliczek na podatek dochodowy są naliczane wyłącznie do dnia, w którym podatnik dokona rocznego rozliczenia, lub do dnia, w którym to rozliczenie powinno być dokonane. Po tym terminie odsetki nie są naliczane już od zaliczek, ale od zaległości głównej (jeżeli ona także nie została opłacona w określonym czasie).